Sign In

 

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH


Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

 

Địa chỉ: Số 1183, Đường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 

Số điện thoại: 02163.852.409. Fax: 02163.851.262.

 

Email: sokehoachdautu@yenbai.gov.vn


1. Lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; đầu tư trong nước:

 

Số điện thoại: 02163.851.691                                Email: dangkykinhdoanhyenbai@gmail.com


2. Lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài:

 

Số điện thoại: 02163.853.052                               Email: ktdn.skhdt@gmail.com


3. Lĩnh vực Đấu thầu:

 

Số điện thoại: 02163.851.562                             Email: phongthamdinhskh@gmail.com

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h