Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi:

Hiện tôi có dự định xây nhà trên đất của tôi, có diện tích mặt sàn xây dựng là 100m2. Tôi có thuê 6 người thợ xây và trả công cho họ là 60.000.000 đồng (tương đương 600.000 đồng/m2), tiền vật liệu xây dụng tôi mua. Vậy xin cho tôi biết tôi phải đóng thuế xây dựng cơ bản như thế nào? Đóng những loại thuế gì và thuế suất ra sao? Căn cứ theo những luật nào của nhà nước quy định? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Hoàng Minh Hiếu / Địa chỉ: Hoàng Minh Hiếu / Ngày hỏi: 09/11/2016

Hiện tôi có dự định xây nhà trên đất của tôi, có diện tích mặt sàn xây dựng là 100m2. Tôi có thuê 6 người thợ xây và trả công cho họ là 60.000.000 đồng (tương đương 600.000 đồng/m2), tiền vật liệu xây dụng tôi mua. Vậy xin cho tôi biết tôi phải đóng thuế xây dựng cơ bản như thế nào? Đóng những loại thuế gì và thuế suất ra sao? Căn cứ theo những luật nào của nhà nước quy định? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời:

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Yên Bái có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012;
Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính; Tại Điều 1 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh quy định:
1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương I Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh).
2. Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống."

Căn cứ các quy định nêu trên, theo trường hợp hỏi của Ông Hoàng Minh Hiếu thì việc Ông dự định xây nhà trên đất của Ông, thì đây không phải là hoạt động kinh doanh, cá nhân Ông không phải là người nộp thuế.
Cá nhân, nhóm cá nhân nhận thầu xây dụng nhà ở không bao thầu nguyên vật liệu (gọi là Bên nhận thầu xây dựng) cho hộ gia đình tư nhân là Người nộp thuế. Bên nhận thầu có trách nhiệm đăng ký thuế, kê khai nộp thuế môn bài, thuế GTGT và thuế TNCN.
Bên nhận thầu xây dựng phải thực hiện khai thuế và nộp thuế môn bài theo quy định và hướng dẫn thu thuế môn bài tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC.
Bên nhận thầu xây dựng có trách nhiệm tự giác kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNCN, thực hiện theo Điều 3; Điều 7 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Đối với cá nhân nhận thầu xây dựng nộp thuế theo từng lần phát sinh thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu xây dựng các công trình trong năm dương lịch.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 09/11/2016