Tin tức sự kiện >> Chung

Trấn Yên trở thành huyện đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới

04/02/2020 11:08:27 Xem cỡ chữ Google
Ngày 08/01, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 38/QĐ-TTg công nhận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Như vậy, Trấn Yên trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái cũng như của Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên đã xác định rõ: đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, bền vững; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; chú trọng thực hiện các nội dung về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ và tạo cảnh quan môi trường nông thôn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.

           Có thể nói, trước khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên với xuất phát điểm thấp, bình quân mỗi xã chỉ đạt 4-5 tiêu chí trên tổng 19 tiêu chí. Toàn huyện có 22 xã thì có 6 xã, 46 thôn bản đặc biệt khó khăn (5 thôn có 100% đồng bào Mông sinh sống), hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo trên 30%, thu nhập bình quân dưới 10 triệu đồng/người/năm; sản xuất, kinh tế phát triến nhỏ lẻ, phân tán, chủ yếu mang tính tự cung tự cấp.

           Năm 2011, xác định rõ định hướng và mục tiêu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đã nỗ lực không ngừng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cụ thể cho các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong từng giai đoạn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, góp công sức, kinh phí cải tạo nâng cấp đường giao thông, nhà văn hóa thôn, xây dựng thôn bản sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giữa các thôn, bản qua đó triển khai thực hiện và hoàn thiện 19 tiêu chí xã, huyện nông thôn mới theo 5 nhóm gồm: Tiêu chí về quy hoạch; về hạ tầng kinh tế - xã hội; về kinh tế và tổ chức sản xuất; về văn hóa - xã hội - môi trường và về hệ thống chính trị.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới đã có hàng ngàn hộ dân hiến 54.000m2 đất để xây dựng đường, trường học, nhà văn hóa…, xây dựng mới 190 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, xây dựng hơn 200km đường điện chiếu sáng, hàng chục km kênh mương…

Qua 9 năm thực hiện, nhờ cách triển khai phù hợp điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của địa bàn miền núi, huyện Trấn Yên đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong xây dựng nông thôn mới: 6 xã và 46 thôn bản đặc biệt khó khăn của Trấn Yên đã vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới bền vững. Bộ mặt nông thôn Trấn Yên đã thay đổi căn bản, hệ thống cơ sở hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân Trấn Yên chung tay làm đường nông thôn mới

Đến hết tháng 10/2019, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt 7.361 tỷ đồng, trong đó nhân dân góp hơn 740 tỷ đồng, chiếm 10,1%.

Đến nay đã có 100% tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn được kiên cố hóa; hệ thống thủy lợi được cứng hóa đảm bảo tưới tiêu cho toàn bộ diện tích lúa; hình thành các vùng kinh tế tập trung: vùng tre măng Bát độ gần 3.400 ha, vùng quế trên 15.000 ha, vùng chè chất lượng cao 200 ha, vùng trồng dâu trên 500 ha, vùng trồng cây ăn quả có múi trên 700 ha, 592 cơ sở chăn nuôi hàng hóa… thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2019 đạt 34,5 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 4,75%, toàn huyện không còn nhà dột nát; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%; 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Vào ngày 30/01/2020, huyện Trấn Yên đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huyện nông nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Sự kiện vinh dự có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Tại buổi lễ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ trao Bằng chứng nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Trấn Yên. Đồng thời Thủ tướng đề nghị tỉnh Yên Bái cần rút ra những kinh nghiệm, bài học để nhân rộng mô hình phát triển nông thôn mới trong cả nước, trước hết là khu vực Tây Bắc; gắn việc phát triển kinh tế - xã hội với việc bảo tồn những giá trị văn hóa các dân tộc trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành cần quan tâm, đầu tư nguồn lực, tài chính cho tỉnh Yên Bái nhiều hơn nữa để khắc phục những khó khăn thực tại của tỉnh miền núi.

            Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng liên kết bền vững trong sản xuất; đồng thời chú trọng công tác bảo vệ môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu của Chính phủ./.

 

Nguyễn Thoa

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h