Tin tức sự kiện >> Chung

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025

12/03/2020 11:31:18 Xem cỡ chữ Google
Ngày 10/3/2020, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề của Đại hội “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đại hội được lựa chọn là Đại hội điểm của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng chí Hoàng Thị Chanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng và Đoàn thể Khối; các đồng chí trong Tổ chỉ đạo, thẩm định văn kiện, nhân sự của Đảng ủy Khối, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại biểu đại diện cho Ban chấp hành công đoàn Sở, Chi đoàn thanh niên Sở và toàn thể các đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại 9 chi bộ thuộc Đảng Bộ Sở.

Đ/c Nguyễn Minh Toàn - thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dù bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh nay là Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sự phối kết hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, sự tập chung lãnh đạo của tập thể Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực phấn đấu của mỗi đồng chí cán bộ Đảng viên. Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh công tác học tập, nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống dân tộc Việt Nam; tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã kết nạp 12 đảng viên mới, bằng 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện và hoàn thành tốt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai công tác lạp Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2021-2025; xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020. Ngoài ra đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng chuyên môn thực hiện tốt việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực: Đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn vốn viên trợ phi Chính phủ nước ngoài; quản lý đấu thầu; doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp...

Tại đại hội các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tham luận, chỉ ra các giải pháp để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Hoàng Thị Chanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Hoàng Thị Chanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tập thể Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và thành tích. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới quan tâm một số nhiệm vụ cụ thể  như: Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ do trong đảng bộ có tỷ lệ cán bộ trẻ cao; cụ thể hóa chương trình hành động công tác, gắn trách nhiệm của đảng viên với vị trí việc làm; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với các cơ quan hữu quan tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đại hội bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Sở khóa X nhiệm kỳ 2020 -2025

 Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 06 đồng chí; Bầu Ủy ban kiểm tra Đảng gồm 03 đồng chí và bầu 03 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX. Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Sở, với sự tín nhiệm cao đồng chí Nguyễn Minh Toàn – ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở đã được tái cử giữ chức Bí thư Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư khóa X nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trương Thị Lan – Phó giám đốc Sở được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng bộ và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư khóa X nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Hoàng Thị Chanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ Sở khóa X

Đại hội cũng đã biểu quyết để thông qua 10 chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết đại hội X nhiệm kỳ 2020 – 2025 đó là: Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được học tập, quán triệt, tự nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; hằng năm, 100% đảng viên đăng ký và thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hằng năm có 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 02 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đến năm 2025, có trên 80% đảng viên đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; trong nhiệm kỳ, có tối thiểu 06 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng; hằng năm, thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ theo chương trình công tác và thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với 100% chi bộ trực thuộc và đảng viên; trong nhiệm kỳ, 100% cấp ủy viê đảng bộ, chi bộ được bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng; hằng năm, 100% các phòng, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trên 95% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có khoảng 15% cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; hằng năm, 100% các đoàn thể cơ quan đạt vững mạnh trở lên và cơ quan đạt chuẩn văn hóa; hằng năm, duy trì tốt các hoạt động của lực lượng tự vệ cơ quan, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn trong cơ quan.

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.

Trần văn Đốc

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h