Văn bản điều hành

Ban hành quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020
Số ký hiệu [DỰ THẢO]
Nội dung
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành 08/06/2018
Tệp đính kèm

5.6.2018- du thao Nghị Quyết thay thế nghị quyết 12.docx

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h