Văn bản điều hành

Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu 16/TB-SKHĐT
Nội dung

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

_________________________________

 

Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái thành Trung tâm phục vụ Hành chính công;

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm
phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái giai đoạn I;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung, bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái;

Thực hiện Thông báo số 64/TB-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

1. Kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của 95 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tổ 44, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần (Buổi sáng: Từ 08h00’ đến 11h30’; Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện./.

Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Người ký Nguyễn Minh Toàn
Ngày ban hành 06/06/2018
Tệp đính kèm

Thongbao16SKHDTsigned.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h