Thông tin chuyên ngành >> Chung

Lịch tiếp công dân của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 11/2018

05/11/2018 03:08:50 Xem cỡ chữ Google
Lịch tiếp công dân của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 10/2018 như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư

/PublishingImages/fast b w to image pdf_1.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h