Thông tin chuyên ngành >> Chung

Lịch tiếp công dân của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 12/2018

05/12/2018 03:07:11 Xem cỡ chữ Google
Lịch tiếp công dân của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 12/2018 như sau:

Lịch tiếp công dân

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h