Quy hoạch - Kế hoạch >> Quy hoạch

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

03/07/2018 09:53:48 Xem cỡ chữ Google
Trong tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 21/3/2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và cơ hội, đi đôi với từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập, phát triển toàn diện, bền vững các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2020, Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc; đến năm 2030 tỉnh Yên Bái trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, văn hóa, xã hội của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Thành phố Yên Bái

Qua đó, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu phấn đấu về kinh tế đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 7%/năm giai đoạn 2016-2020, GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng trở lên; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 200 triệu USD, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng vào năm 2020, tổng vốn đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 đạt khoảng 60.000 tỷ đồng và mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng GRDP bình quân từ 8%/năm trở lên giai đoạn 2021-2030 GRDP bình quân đầu người đạt trên 200 triệu đồng; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 700 triệu USD, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt từ 12.000 tỷ đồng trở lên, tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 220.000 tỷ đồng.

Gắn với các mục tiêu phát triển về kinh tế là định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như: Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa lớn tập trung và bền vững, áp dụng công nghệ hiện đại gắn với chế biến sâu và mạng lưới phân phối tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản công nghệ cao, thân thiện với môi trường; tiếp tục xác định phát triển công nghiệp là khâu đột phá, tạo động lực cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản; công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm sản, thủy sản; công nghiệp phụ trợ; công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời phát triển 03 khu công nghiệp chính là phía Nam, Minh Quân và Âu Lâu, tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp để tạo sức hấp dẫn thu hút các dự án đầu tư, đặc biệt ưu tiên phát triển thêm các khu công nghiệp trong khu vực hành lang kinh tế dọc cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch tại các khu du lịch trọng điểm như hồ Thác Bà, ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Suối Giàng… tập trung thu hút đầu tư các dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tài chính ngân hàng, vận tải logictics, khai thác lợi thế sẵn có, tạo bứt phá về tốc độ tăng trưởng và đa dạng hóa các sản phẩm, nhất là phát triển các sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao. Phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025, Yên Bái trở thành một trung tâm du lịch, thương mại trong nội địa của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, năm 2018 và các năm tiếp theo tỉnh sẽ  tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế gắn với cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thu hút nhiều hơn nữa các nguồn lực đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển nhất là thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo tiền đề cho thu hút các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh để góp phần xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững./.

 

Trọng Cảnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h