Sign In

Quy hoạch - Kế hoạch >> Quy hoạch

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025

13/06/2022 02:15:11 Xem cỡ chữ Google
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h