Tin tức sự kiện >> Chung

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị lấy phiểu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo Sở

10/01/2019 03:06:22 Xem cỡ chữ Google
Ngày 10/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị đối với các đồng chí Lãnh đạo Sở.

Các đồng chí lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư bỏ phiếu tín nhiệm

Tham dự Hội nghị có Đảng ủy, lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 1488-CV/TU ngày 05/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh theo quy định của Bộ Chính trị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Sở.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Giám đốc Sở cho biết, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện theo Quyết định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín với 03 mức độ gồm: “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”.

Theo quy định, danh sách lấy tín nhiệm của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm 02 đồng chí. Kết quả kiểm phiếu mức “Tín nhiệm cao” như sau:

Đồng chí Trương Thị Lan - Phó Giám đốc Sở với 13/14 phiếu, đạt 92,9%

Đồng chí Hoàng Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở với 12/14 phiếu, đạt 85,8%  

 

Thu Hằng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h