Tin tức sự kiện >> Chung

Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019

11/06/2019 01:52:11 Xem cỡ chữ Google
Sáng 8/6, Uỷ ban nhân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu tại 9 huyện, thị, thành phố chuyên đề về công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Báo cáo kết quả công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2018 do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng trình bày cho biết, thời gian qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, quán triệt các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị trong tỉnh tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Năm 2018, nhờ quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, điểm số CCHC tỉnh Yên Bái đã đạt 76,61/100 điểm, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 8 bậc so với năm 2017. Trong lĩnh vực chỉ đạo, điều hành, tỉnh Yên Bái đạt 7/9 điểm, xếp thứ 27/63 tỉnh, tăng 3 bậc so với năm 2017. Trong năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 42 quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) với tổng số 1.219 thủ tục. Các sở, ngành, địa phương đã niêm yết công khai các TTHC tại cơ quan, đơn vị và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Với sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp, công tác cải cách, tổ chức bộ máy hành chính năm 2018 tăng 18 bậc so với năm 2017, xếp hạng 42/63 tỉnh, thành phố, nằm ở tốp đầu của nhóm chất lượng điều hành trung bình. Lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính được đánh giá cao với nhiều bứt phá, đạt 9,36/13,5 điểm, xếp thứ 36/63 tỉnh và tăng 13 bậc so với năm 2017.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 tăng 4 bậc so với năm 2017, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố, nằm ở tốp đầu của nhóm có chất lượng điều hành trung bình. Có 4/10 chỉ số có số điểm trên mức trung bình của cả nước gồm: Chỉ số Tính minh bạch; Chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự; Chỉ số Đào tạo lao động; Chỉ số Gia nhập thị trường. Trong đó có 02 chỉ số được đánh giá khá cao như chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự có số điểm cao nhất là 6,91 điểm, xếp vị trí thứ 6/63 tỉnh thành trên cả nước và chỉ số Đào tạo lao động với 6,60 điểm xếp thứ 18/63 tỉnh thành. Về chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), tỉnh Yên Bái xếp trong nhóm đạt điểm trung bình cao trong cả nước. Có 2/8 chỉ số nội dung được đánh giá nhóm các tỉnh đạt mức cao nhất; 5/8 chỉ số trong nhóm các tỉnh đạt trung bình cao; 1/8 chỉ số ở nhóm các tỉnh đạt mức thấp.

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố kết quả khảo sát năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành địa phương (DDCI) tỉnh Yên Bái năm 2018. Trong đó, Ban Quản lý khu công nghiệp đứng đầu trong 15 sở, ban, ngành; huyện Mù Cang Chải đứng đầu 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận một số nội dung làm rõ thêm những kết quả trong công tác cải cách TTHC; việc giải quyết các TTHC theo cơ chế một của liên thông; nguyên nhân của việc đưa TTHC ra giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của một số sở, ngành còn thấp; việc tháo gỡ khó khăn trong giải quyết các thủ tục, hồ sơ đặc biệt trong lĩnh vực đất đai; một số vướng mắc trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tháo gỡ khó khăn trong giải quyết các TTHC cho người dân; những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các TTHC gắn với dịch vụ bưu chính công ích…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh nhấn mạnh: công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Yên Bái trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực; nhận thức về công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được nâng lên và đã có nhiều tác động vào việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh…; kết quả cải cách hành chính, chỉ số PCI, PAPI đều được cải thiện và có kết quả cao hơn so với năm 2017. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, đó là: một số sở ngành địa phương chưa quan tâm đến công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; trong công tác tổ chức thực hiện về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn chậm trễ; năng lực, thái độ của cán bộ công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết TTHC còn nhiều hạn chế, còn biểu hiện gây khó dễ cho người dân, doanh nghiệp; nhiều địa phương, sở, ngành chưa nỗ lực trong thực hiện giải pháp CCHC và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng đồng thời phê bình một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu nghiêm túc trong thực hiện cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng từ 8-10 bậc so với năm 2018. Nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nằm trong Top 30 của cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh PCI tăng từ 4 đến 6 bậc, đứng từ vị trí 36 đến 38 của cả nước; chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh được cải thiện tốt và đồng bộ ở cả 08 nội dung đánh giá.

Về nhiệm vụ trong cải cách hành chính, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan đầu mối trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa TTHC. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính của tỉnh không còn phù hợp, chồng chéo, gây khó khăn, vướng mắc, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp gắn với dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm thực chất, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; rà soát, đưa 100% TTHC vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công… siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, trì trệ, nhũng nhiễu, cản trở, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện cải cách hành chính.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh và chỉ số DDCI, các sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt khắc phục những chỉ số thành phần còn hạn chế, yếu kém, nhất là các chỉ số bị tụt hạng thấp; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, công bố công khai quy hoạch. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và các thủ tục hành chính liên quan, tạo thuận lợi, sự bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp, tích cực tháo gỡ các trở ngại đối với các doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Yên Bái năm 2018.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Yên Bái năm 2018.
 
Đồng Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Yên Bái năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h