Sign In

Doanh nghiệp >> Chung

Triển khai dự án "Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (ADB Ventures)"

03/12/2021 08:31:43 Xem cỡ chữ Google
Triển khai dự án "Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (ADB Ventures)"

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h