Sign In

Quy hoạch - Kế hoạch >> Chung

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Yên Bái trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh

07/11/2022 09:32:54 Xem cỡ chữ Google
Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Yên Bái trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h