Tin tức sự kiện >> Chung

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2022

13/01/2020 02:56:07 Xem cỡ chữ Google
nhiệm kỳ 2020-2022 Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 13/12/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; Kế hoạch số 118-KH/ĐUK ngày 19/7/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, thời gian tiến hành Đại hội các chi bộ diễn ra từ ngày 04/01/2020 đến ngày 12/01/2020 với 09 chi bộ trực thuộc.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Trung Tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư Vấn và Xúc tiến đầu tư

       Đại hội của các Chi bộ được triển khai trên tinh thần đổi mới, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ.

      Tại Đại hội các chi bộ đã tập trung đánh giá, kiểm điểm việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

      Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế Ngành

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư có 02/09 chi bộ thực hiện bầu Chi ủy. Các Chi bộ đã tiến hành các bước, quy trình tổ chức và bầu cử theo quy định; nghiêm túc, dân chủ trong việc xem xét, lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Từ đó, tại đại hội các Chi bộ đã bầu ra cấp ủy xứng đáng để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Trương Thị Lan - Phó Bí thư Đảng bộ Sở tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới chi bộ Văn phòng Sở

    Đại hội của các Chi bộ thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để hướng đến Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới./.​

 

Nguyễn Thoa

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h