Sign In

Doanh nghiệp >> Chung

Thông tin khảo sát mức độ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam

08/02/2022 02:27:26 Xem cỡ chữ Google
Thông tin khảo sát mức độ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h