Sign In

Quy hoạch - Kế hoạch >> Chung

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

11/01/2023 09:07:13 Xem cỡ chữ Google
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h