Tin tức sự kiện >> Chung

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo công, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người

15/05/2020 10:08:11 Xem cỡ chữ Google
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020) cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã và đang chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạnh của Đảng và dân tộc. Trong không khí vui tươi, phấn khởi với khí thế chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 15/5/2020 đoàn công tác đại diện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ báo công, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái.

Lễ báo công, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Có thể nói, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ", gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy chế văn hóa công sở; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; thúc đẩy phong trào thi đua làm theo lời Bác.

Thay mặt Đảng bộ Sở, đồng chí Trương Thị Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc Sở đã báo cáo với Bác một số kết quả chủ yếu đã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2020 về công tác tham mưu phát triển kinh tế - xã hội, công tác quy hoạch, kế hoạch, phát triển doanh nghiệp, công tác hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư cụ thể như: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kịch bản tăng trưởng năm 2020; điều chỉnh kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ứng phó với dịch bệnh Covid-19; chương trình hành động của thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong công tác lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công tác vận động viện trợ dự án ODA; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh; tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)...

            Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới trên cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao trách nhiệm của toàn Đảng bộ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, phấn đấu xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc./.

 

Thu Hằng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h