Sign In

Quy hoạch - Kế hoạch >> Chung

Xin ý kiến Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh

13/04/2023 08:15:28 Xem cỡ chữ Google
Xin ý kiến Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h