Tin tức sự kiện >> Chung

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và tập thể lãnh đạo Sở năm 2020

11/01/2021 02:41:34 Xem cỡ chữ Google
Ngày 10/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và tập thể lãnh đạo Sở theo Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 07/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Hoàng Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở trình bày ý kiến kiểm điểm tập thể lãnh đạo sở tại Hội nghị

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 07/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 08/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở có đồng chí Đỗ Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở có mặt để thực hiện việc kiểm điểm, lấy ý kiến tham gia, tiếp thu và bỏ phiếu tín nhiệm kiểm điểm cá nhân lãnh đạo theo quy định.

Chiều cùng ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, trưởng các phòng, đơn vị và trưởng các đoàn thể cơ quan.  

Qua báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã tham mưu tích cực trong triển khai những nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn vừa qua, đồng thời đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục tập trung chủ động, tích cực tham mưu triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; tham mưu đổi mới công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá kế hoạch sát với thực tế; tham mưu thực hiện tốt tái cơ cấu đầu tư công; nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch công tác lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công trình, dự án của các chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng; tham mưu các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và xác định những việc ngành Kế hoạch và Đầu tư phải làm trong năm 2021 và những năm tiếp theo để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá xếp loại đối với tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư 100% ý kiến thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đối với cá nhân 04 đồng chí lãnh đạo 100% ý kiến thống nhất đồng chí Đoàn Hữu Phung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 

                                                                                      Thu Hằng

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h