Sign In

Tin tức sự kiện >> Chung

Tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Yên Bái năm 2022 và các năm tiếp theo

18/06/2022 11:01:24 Xem cỡ chữ Google
Ngày 16/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ về triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác thông tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Các cấp, các ngành, các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, nhất quán, tập trung cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chế độ công vụ, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử….

 

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Kết quả năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Yên Bái đạt 87,24 điểm xếp thứ 21/63 tỉnh, thành, tăng 3 bậc so với năm 2020. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đứng thứ 14/63 tỉnh, thành với tỷ lệ hài lòng đạt 89,24%. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) đạt 42,35 điểm nằm trong nhóm Trung bình cao.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính đối với 19 sở, ban, ngành và 9 địa phương trong tỉnh. Đối với khối sở, ban, ngành, dẫn đầu là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với 96,37 điểm. Đối với khối địa phương, dẫn đầu là Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái với 95,44 điểm.

 

Vượt lên những khó khăn về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Yên Bái tiếp tục bám sát loạt Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, từng bước cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Yên Bái về cơ bản duy trì được xu hướng cải thiện nhưng không duy trì được sự ổn định về thứ hạng, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố với 63,33 điểm, nằm trong nhóm các tỉnh có năng lực điều hành ở mức trung bình.

 

Nhằm hướng đến môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi; chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, năm 2021 công tác khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) được tiếp tục triển khai. Kết quả, dẫn đầu khối sở, ban, ngành là Bảo hiểm xã hội tỉnh với 91,36 điểm - đơn vị duy nhất có điểm số DDCI vượt mốc 90 điểm; dẫn đầu khối địa phương là Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái với 87,5 điểm - đơn vị liên tiếp dẫn đầu trong 02 năm gần đây.

 

Tham luận tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương, đơn vị góp phần làm sâu sắc hơn kết quả đạt được trong thời gian qua, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp mang tính khả thi trong tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế theo hướng rõ người, rõ việc, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân đồng chí lãnh đạo chủ trì thực hiện để thiết thực nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022.

 

Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; trọng tâm là đơn giản hóa, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mẽ công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”…

 

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnhTrần Huy Tuấn khẳng định các cấp, các ngành, các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, đồng thời thẳng thắng đánh giá, chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu rõ nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành, địa phương trong 6 tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo; trong đó yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, địa phương phải bám sát mục tiêu, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần, đặc biệt đối với các cơ quan, địa phương xếp ở thứ hạng thấp phải khắc phục các hạn chế, tồn tại và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2022.

 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Nhân dịp này, 14 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ban ngành, địa phương; thành tích trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cấp sở ngành, địa phương và công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021 đã được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. /.

Ngọc Thủy

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h