Sign In

Tin tức sự kiện >> Chung

Yên Bái - Thu hút đầu tư tạo đà phát triển bứt phá sau dịch COVID-19

04/07/2022 03:51:55 Xem cỡ chữ Google
Trong ba năm vừa qua, dịch COVID-19 đã tạo nên “cú hích” mạnh mẽ đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, chuyển dịch nguồn vốn đầu tư (FDI) trên phạm vi toàn cầu. Nhằm tận dụng tốt cơ hội bứt phá sau đại dịch, tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng xanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 7,57%, đứng thứ 7/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Một góc thành phố Yên Bái

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Trong đó, chú trọng khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển du lịch, thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; 6 tháng đầu năm 2022 đã chuyển dịch 4.902 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

 

Đồng thời, huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo hướng trọng điểm, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm; công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2022; phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phía Nam làm cơ sở triển khai thực hiện. Tổng vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm ước đạt 7.997,6 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân cấp, quản lý, nhất là lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng,... gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Đồng thời, thực hiện tốt chuyển đổi số, triển khai Đề án đô thị thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo lộ trình,... Thời gian thực hiện thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm duy trì và cắt giảm nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong bước khởi đầu hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã cấp chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 160 doanh nghiệp, bằng 53,3% kế hoạch. Thành lập mới 45 hợp tác xã, bằng 56,3% kế hoạch; 280 tổ hợp tác, bằng 93,3% kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 2.815 doanh nghiệp, 612 hợp tác xã, 5.923 tổ hợp tác.   

Phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”, chương trình “Cà phê doanh nhân" được duy trì thường xuyên. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính đối với các dự án đăng ký cấp quyết định chủ trương đầu tư được chú trọng. Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 22 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 6.000 tỷ đồng.

Tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 7.314 tỷ đồng. Tập trung khai thác các thị trường, khu vực thị trường hiện đang có các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Việt Nam, ưu tiên kết nối xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của tỉnh, theo đó giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 147 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó những sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm nông lâm nghiệp, chế biến khoáng sản, may mặc,... Có thể nói, những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành và giải pháp thiết thực trong triển khai thực hiện của các cấp, các ngành trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tạo đà bứt phá phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19./.

Ngọc Thủy

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h