Sign In

Tin tức sự kiện >> Chung

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp

16/09/2022 10:50:28 Xem cỡ chữ Google
Sáng 15/9/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có sự tham dự của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025. Từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.700 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật; thành lập 11.700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết TTHC,... Số thủ tục hành chính đưa ra thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp đạt trung bình 96,9%. Đã có 53/63 địa phương hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Các nền tảng, hệ thống thông tin quan trọng chính phủ điện tử đã góp phần đổi mới phương thức làm việc, chuyển đổi số trong nội khối cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC nhất là cải cách TTHC. Thành lập và đưa hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào ổn định được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao.

Điểm cầu tỉnh Yên Bái

Năm 2021 Chỉ số CCHC tỉnh xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố (tăng 03 bậc so với năm 2020); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố (tăng 02 bậc so với năm 2020), với tỷ lệ hài lòng là 89,24%. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công xếp vị trí 29/63 tỉnh, thành phố và qua đánh giá mới nhất Yên Bái đang xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trên bảng xếp hạng Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ được công bố công khai trên Cổng dịch vụ Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những thành tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển (1 trong 3 đột phá chiến lược), trong đó tập trung cải cách TTHC, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này rất cần có sự đổi mới về nhận thức, tư duy, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm thân thiện với người dùng, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Đổi mới tư duy mạnh mẽ, thay đổi cách tiếp cận, đặc biệt các cấp trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành, tôn trọng thực tiễn khách quan, không cứng nhắc; bám sát khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để có điều hành phù hợp, hiệu quả./.

Ngọc Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h