Sign In

Thông tin chuyên ngành >> Chung

Báo cáo đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động đầu tư đối với Công ty cổ phần Edge Glass và dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yến tỉnh Yên Bái

25/01/2022 01:57:15 Xem cỡ chữ Google
Báo cáo đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động đầu tư đối với Công ty cổ phần Edge Glass và dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yến tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h