Sign In

Tin tức sự kiện >> Chung

Yên Bái tiềm năng và cơ hội đầu tư

06/09/2023 03:07:20 Xem cỡ chữ Google
Yên Bái tiềm năng và cơ hội đầu tư

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h