Sign In

Tin tức sự kiện >> Chung

Yên Bái tiềm năng phát triển công nghiệp

08/09/2023 09:17:24 Xem cỡ chữ Google
Yên Bái tiềm năng phát triển công nghiệp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h