Sign In

Thông tin chuyên ngành >> Chung

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 09/2022

12/09/2022 10:44:33 Xem cỡ chữ Google
Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 09/2022

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

/PublishingImages/lich tiep cong dan cua thanh tra skh thang 9.2022.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h