Sign In

Thông tin chuyên ngành >> Chung

Lịch tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái từ ngày 22/5 đến ngày 23/6/2023

25/05/2023 09:23:08 Xem cỡ chữ Google
Lịch tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái từ ngày 22/5 đến ngày 23/6/2023

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

/PublishingImages/lich tiep cong dan phuc vu ky hop thu v, qh khoa xv cua so khdt tinh yb.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h