Sign In

Thông tin chuyên ngành >> Chung

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 10/2023

29/09/2023 02:00:00 Xem cỡ chữ Google
Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 10/2023

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

/PublishingImages/lich tiep cong dan thang 10-2023.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h