Quy hoạch - Kế hoạch

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp phía Nam (khu A) tỉnh Yên Bái

04/05/2017 09:41:08 Xem cỡ chữ Google
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp phía Nam (khu A) tỉnh Yên Bái.

Sơ đồ Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái.

Theo đó, điều chỉnh khoảng 10.000 m2 đất tại Khu công nghiệp phía Nam (khu A), tỉnh Yên Bái từ đất xây dựng Khu trung tâm điều hành và dịch vụ thành đất công nghiệp.

Diện tích đất còn lại khoảng 2.250 m2, giữ nguyên là đất xây dựng Khu trung tâm điều hành và dịch vụ.

Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Khu công nghiệp phía Nam (khu A) tỉnh Yên Bái đã phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Tại quyết định này, UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật những nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch, hoàn chỉnh hồ sơ và tổ chức công bố công khai quy hoạch theo quy định; có trách nhiệm quản lý đất đai theo những nội dung quy hoạch được điều chỉnh đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

22

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h