Thông tin chuyên ngành >> Chung

Lịch tiếp công dân của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 10/2018

22/10/2018 08:49:41 Xem cỡ chữ Google
Lịch tiếp công dân của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 10/2018 như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lịch tiếp công dân tháng 10/2018

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h