Sign In

Doanh nghiệp >> Chung

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp

08/06/2023

Chiều 30/5, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban với chủ đề “Lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp”.

Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

08/06/2023

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay bằng đồng Việt Nam phát sinh bằng hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Yên Bái một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

08/06/2023

Ngày 19/4/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Yên Bái ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025.

08/06/2023

Ngày 19/4/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025.

Yên Bái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

08/06/2023

Ngày 14/4/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Yên Bái ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025

08/06/2023

Ngày 19/4/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách về hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h