Sign In

Thông tin chuyên ngành >> Chung

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 10/2023

29/09/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 10/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 09/2023

31/08/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 09/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 08/2023

31/07/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 08/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 07/2023

04/07/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 07/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 06/2023

31/05/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 06/2023

Lịch tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái từ ngày 22/5 đến ngày 23/6/2023

25/05/2023

Lịch tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái từ ngày 22/5 đến ngày 23/6/2023

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h