Thông tin chuyên ngành >> Chung

Lịch tiếp công dân của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 12/2018

05/12/2018

Lịch tiếp công dân của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 12/2018 như sau:

Lịch tiếp công dân của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 11/2018

05/11/2018

Lịch tiếp công dân của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 10/2018 như sau:

Lịch tiếp công dân của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 10/2018

22/10/2018

Lịch tiếp công dân của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 10/2018 như sau:

Kết quả trong công tác cải cách hành chính tại Yên Bái

03/07/2018

Những năm qua, Yên Bái luôn xác định nhiệm vụ Cải cách hành chính (CCHC) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt và là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tỉnh luôn lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC, với phương châm CCHC là thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, công tác CCHC tại Yên Bái đã thu được những kết quả vô cùng tích cực.

Ngành thuế Yên Bái nỗ lực góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

11/06/2018

Thời gian qua, ngành thuế Yên Bái đã triển khai những giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch, giảm thời gian thực hiện các thủ tục thuế, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế, xây dựng đội ngũ những người làm công tác thuế có chất lượng, liêm chính trong quản lý thuế, hỗ trợ tạo điều kiện cho người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h