Văn bản điều hành

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành một số chính sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020
Số ký hiệu 815/SKHĐT-KTN
Nội dung

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 103/TT.HĐND ngày 7/6/2018; Văn bản số 1207/UBND-NLN ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

Ngày 08/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 641/SKHĐT-KTN về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận ý kiến của các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và nghiên cứu tiếp thu chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại hội nghị ngày 18/6/2018 về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp giữa năm 2018) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII - nhiệm kỳ 2016 - 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020 (dự thảo lần 2).

Đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, rà soát các chính sách hiện hành thuộc các lĩnh vực ngành theo dõi, tham gia ý kiến đề xuất chỉnh sửa, bổ sung chi tiết vào từng nội dung của chính sách (như bản dự thảo Nghị quyết lần 2 gửi kèm theo địa chỉ đường link: http://sokhdt.yenbai.gov.vn/noidung/vanban/Pages/van-ban-dieu-hanh.aspx); gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09/7/2018 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự tham gia của Quý cơ quan./.

Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Kinh tế ngành
Người ký Nguyễn Minh Toàn
Ngày ban hành 05/07/2018
Tệp đính kèm

05.7.2018 - Bieu Kinh phi thuc hien Chuong trinh MTQG xay dung nong thon moi.xls

18.6.2018 - Du thao Nghi quyet.doc

27.6.2018 - CV xin ý kiến về dự thảo NGhị quyết và Tờ trình UBND - du thao lan 2.doc

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h