Sign In

Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên cơ quan

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Tên giao dịch quốc tế

Department of Planning and Investment of Yen Bai Province

Địa chỉ liên hệ

Đường Yên Ninh – Phường Đồng Tâm – Thành phố Yên Bái  – Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

0216.3852.409

Fax

0216.3851.626

Email

sokehoachdautu@yenbai.gov.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h