Sign In

Quy hoạch - Kế hoạch

Yên Bái nằm trong 8 tỉnh Chính phủ ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

11/06/2018

Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của 8 tỉnh: Yên Bái, An Giang, Bình Dương, Lai Châu, Kon Tum, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La.

Yên Bái triển khai thực hiện Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

04/05/2017

Để triển khai thực hiện có hiệu quả theo lộ trình phát triển của từng giai đoạn Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Yên Bái đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 15/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai cụ thể thực hiện các nội dung Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Yên Bái giai đoạn (2017-2020).

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp phía Nam (khu A) tỉnh Yên Bái

04/05/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp phía Nam (khu A) tỉnh Yên Bái.

Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị mới - Golden House, thành phố Yên Bái

04/05/2017

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị mới - Golden House, thành phố Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h