Sign In

Thông tin chuyên ngành

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 11/2023

06/11/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 11/2023

Thông báo lịch tiếp công dân kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

24/10/2023

Thông báo lịch tiếp công dân kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 10/2023

29/09/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 10/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 09/2023

31/08/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 09/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 08/2023

31/07/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 08/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 07/2023

04/07/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 07/2023

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h