Sign In

Thông tin chuyên ngành

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 08/2022

01/08/2022

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 08/2022

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 07/2022

07/07/2022

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 07/2022

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 06/2022

03/06/2022

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 06/2022

Lịch tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư

23/05/2022

Lịch tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 05/2021

04/05/2022

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 05/2021

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 04/2021

12/04/2022

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 04/2021

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h