Sign In

Thông tin chuyên ngành

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 06/2023

31/05/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 06/2023

Lịch tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái từ ngày 22/5 đến ngày 23/6/2023

25/05/2023

Lịch tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái từ ngày 22/5 đến ngày 23/6/2023

Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động đầu tư đối với Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung

09/05/2023

Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động đầu tư đối với Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung: Dự án xây dựng Nhà máy chế biến tinh dầu quế, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 05/2023

04/05/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 05/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 04/2023

03/04/2023

Lịch tiếp công dân của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tháng 04/2023

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

24/03/2023

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h