Sign In

Tin tức sự kiện >> Chung

Thông tin, tuyên truyền 02 dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/11/2023 09:07:26 Xem cỡ chữ Google
Ngày 31 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND thông tin, tuyên truyền 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông; quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC liên thông theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 gắn với việc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 tại địa phương, đơn vị; những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai 02 DVCLT của các sở, ngành, địa phương.

UBND tỉnh yêu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức người lao động tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và các tầng lớp Nhân dân nơi cư trú nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, giá trị, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến nói chung cũng như dịch vụ công liên thông 02 nhóm TTHC nói riêng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở: Công an tỉnh, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, chọn lọc các nội dung chính, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ truyền tải để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả, cung cấp tài liệu hướng dẫn để các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chủ động tuyên truyền. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC và TTHC liên thông; kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h