Sign In

Cải thiện môi trường kinh doanh >> Chung

Một số điểm mới của Bộ chỉ số DDCI tỉnh Yên Bái năm 2022

08/06/2023

Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Yên Bái tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 (thay thế Bộ chỉ số DDCI năm 2016 ban hành tại Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 03/6/2016), cụ thể:

Công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cấp sở, ban, ngành, địa phương năm 2022

08/06/2023

Ngày 06/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các sở, ngành, địa phương năm 2022; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định thành lập Tổ công tác thu hút đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

07/06/2023

Ngày 06/6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-SKHĐT về việc thành lập Tổ công tác thu hút đầu tư của Sở.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái

01/06/2023

Ngày 22/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái.

Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2022

31/05/2023

Ngày 11/4/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Báo cáo thường niên "Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh" (PCI) 2022.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h