Sign In

Tin tức sự kiện >> Chuyển đổi số

Đo lường chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa SMEdx

11/01/2023

Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số SMEdx là một trong những mục tiêu quốc gia quan trọng được bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy. Báo cáo chuyên đề tuần 41 hướng tới việc đo lường triển khai chương trình thúc đẩy doanh nghiệp SMEdx trong quý II và III/2022.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

11/01/2023

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả triển khai thực hiện năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

11/01/2023

Năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tình hình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

11/01/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hưởng ứng Phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025

11/01/2023

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 30/8/2022 hưởng ứng Phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025.

Ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

11/01/2023

Ngày 30/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế hoạt động cảu Câu lạc bộ Chuyển đổi số kèm theo Quyết định số 40/QĐ-SKHĐT.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h