Sign In

Tin tức sự kiện >> Chuyển đổi số

Đăng ký, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2

30/11/2023

Đăng ký, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch Truyền thông chính sách

30/11/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch Truyền thông chính sách

Triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S)

30/11/2023

Triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S)

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023

30/11/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023

27/11/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch Truyền thông chính sách

27/11/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch Truyền thông chính sách

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h