Sign In

Văn bản điều hành

V/v gửi bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng
Số ký hiệu 610-SL/TU
Nội dung
Loại văn bản
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký
Ngày ban hành 01/09/2020
Tệp đính kèm

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h