Dự án Đầu tư - Đấu thầu >> Đầu tư

Thành phố Yên Bái chú trọng phát triển sản xuất rau an toàn

11/06/2018 10:39:30 Xem cỡ chữ Google
Đề án sản xuất rau an toàn của thành phố Yên Bái được phê duyệt tại Quyết định số 2226/QĐ – UBND ngày 15/7/2016. Ngay sau khi phê duyệt, UBND thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, tổ chức cuộc họp quán triệt các nội dung cơ bản của việc thực hiện Đề án đến các thành viên Ban chỉ đạo thành phố và lãnh đạo các xã: Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú để các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các nội dung Đề án.

Cơ sở sản xuất rau sạch công nghệ cao bằng phương pháp thủy canh, theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Bảo Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

Sau hai năm triển khai và được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành đã thành lập được 2 tổ hợp tác và một Hợp tác xã sản xuất rau an toàn với 109 thành viên tham gia, diện tích được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm gần 11 ha. Trong hai năm, các tổ hợp tác, Hợp tác xã đã sản xuất và cung ứng ra thị trường được 360 tấn rau, thu nhập bình quân đạt 280 triệu đồng/ha đất canh tác. Các sản phẩm rau do các tổ hợp tác sản xuất đều được chứng nhận đủ điều kiện, được bao gói, có tem nhãn rõ ràng và được người tiêu dùng tin tưởng. Việc sản xuất rau an toàn đã góp phần thay đổi nhận thức của nông dân từ phương thức quảng canh sang thâm canh, từ thiếu an toàn sang an toàn, từ đơn lẻ sang liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện các doanh nghiệp sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh như Công ty cổ phần Doanh nhân trẻ Yên Bái tại xã Minh Bảo với diện tích 2000 m2...

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2018 thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau an toàn tại các xã: Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú và vận động nhân dân cùng với những cơ chế khuyến khích nhân dân trong thành phố mở rộng diện tích. Thành phố tiếp tục đầu tư kinh phí, hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà lưới, hỗ trợ chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Mời gọi đầu tư sản xuất rau an toàn công nghệ cao, liên kết tiêu thụ sản phẩm...

Trọng Cảnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h