Sign In

Thông tin chuyên ngành >> Chung

Lịch tiếp công dân phục vụ kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội khóa XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

05/01/2022 10:00:36 Xem cỡ chữ Google
Lịch tiếp công dân phục vụ kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội khóa XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h