Sign In

Văn bản điều hành

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sơ, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
Số ký hiệu 3131/QD-UBND
Nội dung
Loại văn bản
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp
Người ký
Ngày ban hành 17/12/2020
Tệp đính kèm

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h