Thông tin chuyên ngành >> Chung

Kết quả trong công tác cải cách hành chính tại Yên Bái

03/07/2018 09:50:42 Xem cỡ chữ Google
Những năm qua, Yên Bái luôn xác định nhiệm vụ Cải cách hành chính (CCHC) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt và là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tỉnh luôn lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC, với phương châm CCHC là thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, công tác CCHC tại Yên Bái đã thu được những kết quả vô cùng tích cực.

Bộ phận Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

            Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, sau khi tiến hành rà soát, sắp xếp, tính đến hết tháng 3/2018 toàn tỉnh đã giảm 238/1197 cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; trong đó, cấp tỉnh giảm 90 đơn vị, cấp huyện giảm 148 đơn vị.

             Năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành 32 quyết định công bố Thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa, TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tổng số 906 TTHC. Với tổng số 1.654 TTHC hiện nay (cấp tỉnh 1.273; cấp huyện 269; cấp xã 105), các TTHC được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và thường xuyên cập nhật các TTHC được công bố lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức. Theo đó, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa 2 ngày làm việc; giảm 40 - 60% thời gian giải quyết TTHC về đầu tư đối với các dự án đầu tư tại tỉnh kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian thông quan hàng hóa dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu...

         Đặc biệt, mô hình Trung tâm hành chính công được hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 08/06/2018, phát huy vai trò trung gian và là đầu mối để giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Thay vì phải đi nhiều nơi như trước, giờ đây, cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải quyết TTHC chỉ cần đến một nơi là có thể được giải quyết nhiều thủ tục với nhiều phòng, ban, ngành khác nhau, giảm thời gian đi lại.

         Từ những kết quả trong công tác CCHC của tỉnh, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã được cải thiện, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp đến đầu tư tại Yên Bái. Qua đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cũng không ngừng tăng cao theo từng năm. Đó là động lực để chính quyền tỉnh Yên Bái tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác CCHC, đem lại môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

 

Nguyễn Thoa

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h