Tin tức sự kiện >> Chung

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, kế hoạch năm 2019

28/01/2019 03:27:05 Xem cỡ chữ Google
Ngày 25/01/2019, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, kế hoạch năm 2019

Toàn cảnh Hội nghị

        Thực hiện hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 30/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

        Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở đã đánh giá những kết quả đã đạt được của toàn Đảng bộ. Năm 2018 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII. Đây cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Trong năm qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ nghiên cứu, học tập và cụ thể hóa trong công tác chuyên môn của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, cụ thể trên một số lĩnh vực như: Công tác tham mưu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ chế, chính sách, công tác quy hoạch, kế hoạch; công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tư nhân và hoạt động xúc tiến đầu tư…

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, đảng viên, CCVC của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018; định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 và nhấn mạnh: Năm 2019 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Vì vậy, đòi hỏi các Chi bộ, đơn vị, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở của cơ quan, gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt.

          Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, Đảng bộ có 02 tập thể chi bộ đạt danh hiệu "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".  Về phân loại đảng viên có 17 đảng viên đạt danh “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Nhân dịp này, Đảng bộ Sở đã công bố Quyết định của Tỉnh ủy Yên Bái tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở.

 

Thu Hằng

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h