Sign In

Thông tin chuyên ngành >> Chung

Lịch tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư

23/05/2022 08:18:25 Xem cỡ chữ Google
Lịch tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Lịch tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV của Sở Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 23/5-17/6/2022.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h