Sign In

Tin tức sự kiện >> Chung

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

21/01/2022 06:56:29 Xem cỡ chữ Google
Ngày 20/01, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, Khối thi đua các cơ quan tổng hợp tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022”

Đồng chí Trần Thanh Chương - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025, đây là năm các cơ quan, đơn vị trong Khối vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm, vừa chuẩn bị các điều kiện triển khai các nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2021-2025. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song các cơ quan, đơn vị trong Khối đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, chủ động, sáng tạo nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể: Khối đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm, triển khai ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan trong Khối. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua; đổi mới trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhằm khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức trong Khối không ngừng nỗ lực, tích cực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; thực hiện tốt Chương trình hành động số 02/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;…

Kết quả, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, nổi bật là: (i) Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; (ii) Phong trào doanh nghiệp Việt Nam - Hội nhập và phát triển; (iii) Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025; (iv) Phong trào cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19,…

Tại Hội nghị, Khối đã bình xét, suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 02 tập thể và bầu Sở Tài chính làm Trưởng Khối, Văn phòng UBND tỉnh làm Phó trưởng Khối năm 2022.

Phát động phong trào thi đua năm 2022, toàn Khối tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện tốt các hoạt động của Khối theo kế hoạch đề ra nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh./.

Ngọc Sơn

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h