Tin tức sự kiện >> Chung

TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÔNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2019

07/01/2020 02:16:08 Xem cỡ chữ Google
Tối ngày 05/01/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận giấy khen của UBND tỉnh

Thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019” và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Ngày 15/02/2019 Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 144-CTr/TU, trong đó xác định phương châm hành động của năm là “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” và chủ đề của năm là “Đẩy mạnh 03 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”.

Sau một năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU, tỉnh Yên Bái đã đạt được những bước tiến bộ vượt bậc, ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 7,03%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; thu ngân sách đạt 3.545 tỷ đồng, vượt 48% dự toán Trung ương giao và tăng 22% so với năm 2018. Toàn tỉnh có 69 xã và 02 địa phương đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới là thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên (huyện đầu tiên của các tỉnh miền núi Tây Bắc), đã vượt 2,7 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,12%, cao hơn mục tiêu Nghị quyết. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chăm lo toàn diện, có nhiều tiến bộ....

Tới dự, động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019 là kết quả có được từ những thành tựu mang tính nền tảng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng đạt được trong suốt chặng đường phát triển vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối cùng của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020), cùng với việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh cùng nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, tỉnh đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu năm 2020 phải cao hơn, tốt hơn, tiến bộ hơn so với năm 2019. 

Tại hội nghị, tỉnh Yên Bái đã tuyên dương, khen thưởng 51 tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc, toàn diện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo 6 khối thi đua thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy; khen thưởng cho 18 cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2019; khen thưởng 20 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng vinh dự được khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy./.

 

Thu Hằng

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h