Tin tức sự kiện >> Chung

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022

08/01/2020 09:49:57 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 02/7/2019 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 118-KH/ĐUK ngày 19/7/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 13/12/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kế hoạch số 104-KH/ĐU ngày 25/12/2019, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, hướng dẫn các Chi bộ về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, quy trình tổ chức đại hội.

Đại hội chi bộ điểm phòng Tổng hợp - Quy hoạch

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện có 09 chi bộ trực thuộc. Theo Kế hoạch ngày 04/01/2020 đã diễn ra Đại hội chi bộ điểm phòng Tổng hợp, Quy hoạch, các chi bộ khác lần lượt tổ chức đại hội và đến ngày 12/01/2020 Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thành kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022./.

 

Thu Hằng

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h